Polityka Prywatności

Troszczę się o Twoją prywatność

Polityka Prywatności (RODO)

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016r. (dalej: “RODO”) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma

Gabinet Psychoterapii Ewelina Dzieńkowska
ul. Kręta 2a
14-200 Iława
NIP 739-344-33-46

Ochrona danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo
z nami kontaktować poprzez adres e-mail: gabinet@dzienkowska.pl lub listownie – na adres naszej siedziby, z dopiskiem ”Dane osobowe”.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 • realizacji czynności prowadzących do zawarcia umowy lub realizacji umowy,
 • przedstawienia oferty handlowej,
 • odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”(RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. zobowiązania podatkowe, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń umowy lub dopóki jest to wymagane przepisami prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

 • dostępu do danych, ich sprostowania,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 • Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody.
  W celu wykonania swoich uprawnień wskazanych powyżej proszę swoje żądanie skierować pod adres e-mail: gabinet@dzienkowska.pl.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody, zaś osoba po jej uprzednim wyrażeniu zgodę cofa, prosimy o wysłanie informacji na adres e-mail: gabinet@dzienkowska.pl. Dane osoby zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

 

 

Call Now Button